DE NIEUWE FIBROMIALGIA BLOEDTEST IS 99% EXACT

Een nieuwe bloedtest voor fibromyalgie is nauwkeuriger dan eerder werd aangenomen en verwart chronische pijnstoornissen niet met andere ziekten zoals lupus en reumatoïde artritis, aldus de arts die de test heeft ontwikkeld. “We hebben geen overlapping gezien tussen biomarkers bij fibromyalgie en modellen van het immuunsysteem van patiënten met reumatoïde artritis of lupus. Ik kijk echt…

LE NOUVEAU TEST DE SANG DE FIBROMIALGIA EST EXACT À 99%

Un nouveau test sanguin pour la fibromyalgie est plus précis qu’on ne le pensait auparavant et ne confond pas le trouble de la douleur chronique avec d’autres maladies telles que le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, selon le médecin qui a développé le test. «Nous n’avons pas vu de chevauchement entre les biomarqueurs de la…

DER NEUE FIBROMIALGIA BLUT-TEST IST ZU 99% GENAU

Ein neuer Bluttest für Fibromyalgie ist genauer als bisher angenommen und verwechselt die chronische Schmerzstörung nicht mit anderen Krankheiten wie Lupus und rheumatoider Arthritis, so der Arzt, der den Test entwickelt hat. “Wir haben keine Überschneidung zwischen Biomarkern bei Fibromyalgie und Modellen des Immunsystems von Patienten mit rheumatoider Arthritis oder Lupus beobachtet. Ich betrachte wirklich die…

DEN NYA FIBROMIALGIA BLOOD TESTEN ÄR 99% EXAKTIV

Ett nytt blodtest för fibromyalgi är mer exakt än man tidigare trott och inte förvirra kronisk smärta sjukdom med andra sjukdomar såsom lupus och reumatoid artrit, enligt läkaren som utvecklade testet. “Vi har inte sett överlapp mellan biomarkörer i fibromyalgi och modeller av immunsystemet hos patienter med reumatoid artrit eller lupus. Jag ser verkligen på de…

DEN NYE FIBROMIALGIA BLOOD TESTEN ER 99% EXAKT

En ny blodprøve for fibromyalgi er mer nøyaktig enn tidligere antatt og ikke forvirre den kroniske smerteforstyrrelse med andre sykdommer som lupus og rheumatoid arthritis, i henhold til legen som utviklet testen. “Vi har ikke sett overlapping mellom biomarkører i fibromyalgi og modeller av immunsystemet hos pasienter med revmatoid artritt eller lupus. Jeg ser virkelig på…

DEN NYE FIBROMIALGIA BLOOD TEST ER 99% EXAKT

En ny blodprøve for fibromyalgi er mere præcis end tidligere antaget og ikke forveksle kronisk smerte lidelse med andre sygdomme, såsom lupus og rheumatoid arthritis, ifølge den læge, der udviklede testen. “Vi har ikke set overlapning mellem biomarkører i fibromyalgi og modeller af immunsystemet hos patienter med reumatoid arthritis eller lupus. Jeg ser virkelig på de…

THE NEW FIBROMIALGIA BLOOD TEST IS 99% EXACT

A new blood test for fibromyalgia is more accurate than previously thought and does not confuse chronic pain disorder with other diseases such as lupus and rheumatoid arthritis, according to the doctor who developed the test. “We have not seen overlap between biomarkers in fibromyalgia and models of the immune system of patients with rheumatoid…

Fibromyalgie, een langzame dood: een ziekte die tot 10 jaar kan duren om gediagnosticeerd te worden

Fibromyalgie wordt niet gezien, het lijdt. Fibromyalgie is onzichtbaar, maar de miljoenen mensen die eronder lijden zijn dat niet. Omdat fibromyalgie een gezondheidsprobleem is geworden Hoewel instellingen elders blijven kijken, is fibromyalgie een realiteit die blijft groeien, waarbij geen rekening wordt gehouden met sociale klasse, cultureel niveau, leeftijd of kardinaal punt. Het kan in de kinderjaren beginnen…

Fibromyalgie, ein langsamer Tod: Eine Krankheit, deren Diagnose bis zu 10 Jahre dauern kann

Fibromyalgie wird nicht gesehen, sie leidet. Fibromyalgie ist unsichtbar, aber die Millionen von Menschen, die darunter leiden, sind es nicht. Weil Fibromyalgie zu einem Gesundheitsproblem geworden ist Obwohl sich die Institutionen weiterhin nach anderen Orten umsehen, ist die Fibromyalgie eine Realität, die weiter wächst. Dazu gehören weder soziale Schichten noch kulturelles Niveau, Alter oder Kardinalpunkt. Es kann…