Bij patiënten met fibromyalgie is de interne thermostaat gebroken, waardoor patiënten gevoeliger zijn voor het weer

Klimaat en fibromyalgie:   hoe de interne thermostaat aanpassen? Het is gebruikelijk dat mensen met fibromyalgie zeggen dat een bepaald soort weer, of veranderingen in temperatuur, hun symptomen verergeren. Velen klagen dat ze de hele tijd koud zijn, of de hele tijd heet, of als alternatief. En het is waar, verschillende onderzoeken bevestigen het: dit symptoom wordt temperatuurgevoeligheid genoemd….

Chez les patients atteints de fibromyalgie, le thermostat interne est cassé, ce qui les rend plus sensibles aux conditions météorologiques

Climat et fibromyalgie:   comment régler le thermostat interne? Les personnes atteintes de fibromyalgie ont l’habitude de dire qu’un certain type de temps, ou de changements de température, aggrave leurs symptômes. Beaucoup se plaignent d’avoir froid tout le temps, ou tout le temps chaud ou alternativement. Et il est vrai, plusieurs études le confirment: ce symptôme est appelé sensibilité…

Bei Patienten mit Fibromyalgie ist der interne Thermostat defekt, was die Patienten wetterempfindlicher macht

Klima und Fibromyalgie:   Wie wird der interne Thermostat eingestellt? Es ist üblich , dass Menschen mit Fibromyalgie sagen , dass eine bestimmte Art von Wetter oder Temperaturänderungen Ihre Symptome verschlimmern. Viele beklagen sich, ständig kalt oder heiß zu sein oder alternativ. Und es ist wahr, mehrere Studien bestätigen es: Dieses Symptom nennt man Temperaturempfindlichkeit. Experten erklären, dass bei Patienten mit…

Hos patienter med fibromyalgi är den interna termostaten bruten, vilket gör patienterna känsligare för väder

Klimat och fibromyalgi:   Hur man ställer in den interna termostaten? Det är vanligt att personer med fibromyalgi säger att en viss typ av väder eller temperaturförändringar förvärrar symtomen. Många klagar på att vara kall hela tiden, eller het hela tiden eller alternativt. Och det är sant, flera studier bekräftar det: detta symptom kallas temperaturkänslighet. Hos patienter med fibromyalgi…

Hos patienter med fibromyalgi er den interne termostat brudt, hvilket gør patienterne mere følsomme for vejret

Klima og fibromyalgi:   Sådan justeres den interne termostat? Det er almindeligt for folk med fibromyalgi at sige, at en bestemt type vejr eller ændringer i temperatur forværrer deres symptomer. Mange klager over at være kolde hele tiden, eller varme hele tiden, eller alternativt. Og det er rigtigt, flere undersøgelser bekræfter det: Dette symptom kaldes temperaturfølsomhed. Hos patienter med…

Hos pasienter med fibromyalgi er den interne termostaten brutt, noe som gjør pasientene mer følsomme for været

Klima og fibromyalgi:   Hvordan justere den interne termostaten? Det er vanlig for personer med fibromyalgi å si at en viss type vær, eller endringer i temperatur, forverrer sine symptomer. Mange klager over å være kald hele tiden, eller varme hele tiden, eller alternativt. Og det er sant, flere studier bekrefter det: Dette symptomet kalles temperaturfølsomhet. Hos pasienter med…

Le stress est le plus gros problème chez les personnes atteintes de fibromyalgie!

Tout le monde a du stress dans leur vie. Le stress est quelque chose que tout le monde sait et qui est considéré comme faisant partie de la vie. Vous ne pouvez pas avoir assez d’argent, des problèmes de mariage ou d’enfants, etc. Cela peut être n’importe quoi. Les personnes atteintes de fibromyalgie ont un niveau de stress…

Stress is het grootste probleem bij mensen met fibromyalgie!

Iedereen heeft stress in zijn leven. Stress is iets dat iedereen kent en dat als een deel van het leven wordt beschouwd. Je kunt niet genoeg geld hebben, problemen met huwelijk of kinderen, etc. Het kan van alles zijn. Mensen met fibromyalgie hebben een hoge mate van stress. Iedereen weet van stress, dat is een stille moordenaar. De symptomen en…

Stress ist das größte Problem bei Menschen mit Fibromyalgie!

Jeder ist in seinem Leben unter Stress. Stress ist etwas, das jeder kennt und das als Teil des Lebens betrachtet wird. Sie können nicht genug Geld, Probleme mit der Ehe oder Kinder, etc. haben. Es könnte alles sein. Menschen mit Fibromyalgie haben ein hohes Maß an Stress. Jeder kennt Stress, der einen stillen Killer darstellt. Die Symptome und Nebenwirkungen…