I Canso, it hurts me, I forget, it burns me, it punctures me = fibromyalgia

Emotion and pain: fibromyalgia  It is a diagnosis that is repeated in the doctor’s offices, and that affects mainly women. We tell you what it is and what can be done.  The association between depression and pain has been known for some time.  Statistics estimate that between 20 and 30% of patients with depression will…

FATIGUE IN FIBROMYALGIA IS GEEN EENVOUDIGE NORMALE VERMOEIDHEID.

Vermoeidheid wordt ervaren wanneer u fibromyalgie heeft die verder gaat dan “normale vermoeidheid”, volgens een recente publicatie in het tijdschrift BMC – musculoskeletale aandoeningen. De onderzoekers wilden meer in detail de vermoeidheid begrijpen die optreedt bij fibromyalgie en de impact die dit heeft op ons leven. Na het uitvoeren van een reeks interviews, analyseerden ze de…

LA FATIGUE EN FIBROMYALGIE N’EST PAS UNE FATIGUE NORMALE SIMPLE.

Selon une récente publication de la revue BMC – Troubles musculo-squelettiques, la fatigue survient lorsque la fibromyalgie dépasse la «fatigue normale». Les chercheurs ont voulu comprendre plus en détail la fatigue qui se produit dans la fibromyalgie et son impact sur nos vies. Après avoir mené une série d’entretiens, ils ont analysé les résultats et ont…

FATIGUE IN FIBROMYALGIA IS NOT A SIMPLE NORMAL FATIGUE.

Fatigue is experienced when you have fibromyalgia goes beyond “normal fatigue,” according to a recent publication in the journal BMC – musculoskeletal disorders. The researchers wanted to understand in greater detail the fatigue that occurs in fibromyalgia and the impact it has on our lives. After conducting a series of interviews, they analyzed the results and produced…

Watter familielede van diegene met fibromialgie moet weet

Hierdie pos is vir geliefdes en die komende sirkel wat mense met fibromialgie behels. Alhoewel fibromialgie nie sigbaar is nie, is dit baie werklik. Baie mense dink dat ‘n persoon nie siek is nie, tensy hulle siek lyk. As jy fibromialgie het, kan die persoon gesond wees (buite), maar in ‘n verskriklike proses van verskriklike simptome. Fibromialgie…

Welche Familienmitglieder von denen mit Fibromyalgie müssen wissen

Dieser Beitrag ist für die Lieben und den kommenden Kreis, der Menschen mit Fibromyalgie beteiligt. Obwohl Fibromyalgie nicht bemerkbar ist, ist es sehr real. Viele Menschen denken, dass eine Person nicht wirklich krank ist, wenn sie nicht krank erscheint. Wenn Sie Fibromyalgie haben, kann eine Person gesund (außen), aber in einer schrecklichen Prozession von schrecklichen Symptomen. Fibromyalgie…

Vilka familjemedlemmar som har fibromyalgi behöver veta

Detta inlägg är för nära och kära och den kommande cirkeln som involverar personer med fibromyalgi. Även om fibromyalgi inte är märkbar är det väldigt verkligt. Många tror att en person inte är riktigt sjuk om de inte verkar vara sjuka. När du har fibromyalgi kan personen vara frisk (utanför), men i en fruktansvärd procession av hemska…

Hvilke familiemedlemmer af dem med fibromyalgi skal vide

Dette indlæg er for kære og den kommende cirkel, der involverer mennesker med fibromyalgi. Selvom fibromyalgi ikke er mærkbar, er det meget reelt. Mange mennesker tror, ​​at en person ikke er rigtig syg, medmindre de virker syge. Når du har fibromyalgi, kan personen være sund (udenfor), men i en forfærdelig optagelse af forfærdelige symptomer. Fibromyalgi er en…

Hvilke familiemedlemmer av de med fibromyalgi trenger å vite

Dette innlegget er for kjære og den kommende sirkelen som involverer personer med fibromyalgi. Selv om fibromyalgi ikke er merkbar, er det veldig ekte. Mange tror at en person ikke er veldig syk, med mindre de virker syke. Når du har fibromyalgi, kan personen være sunn (utenfor), men i en forferdelig prosesjon med forferdelige symptomer. Fibromyalgi er…

Fibromyalgie en pijn in de kaak

1   Wat is fibromyalgie? 2   pijn in de onderkaak bij fibromyalgie 3   Hoe kunnen tandartsen deze kaakpijn verlichten? 4   Fibromyalgie-onderzoeken Ze voelen pijn over het hele lichaam. Dit is het grootste probleem voor mensen die lijden aan fibromyalgie. Niet zelden, kan dit soort pijn uit te breiden tot zowel de tanden als de kaak, waardoor deze patiënten om te geloven dat…