people with fibromelgia take longer to fall asleep,sleep less and worse.reserch

People with fibromyalgia have more difficulty falling asleep and sleep worse and less compared to the general population, according to the results of a new review. Researchers called for the attention of doctors in treating sleep disturbances in patients with fibromyalgia, as better sleep may help improve disease symptoms.   The study, “Sleep Disturbances In…

Fibromyalgia and Leg Cramps. What You Should Know

Tiffany Vance-Huffman It’s the middle of the night and you’ve finally fallen asleep. Even if it’s just a doze. Then, out of nowhere, you scream out in agony because your leg and foot have cramped up severely. So severely, in fact, that your toes contract and contort into strange positions. The pain is so intense…

EMOTIONELE UITPUTTING, HET GEVOLG VAN VEELEISEND OM STERK TE ZIJN

Emotionele uitputting is een toestand die wordt bereikt door overbelasting van inspanning. In dit geval praten we niet alleen over uitwassen van werk, maar dragen we ook de verantwoordelijkheid om conflicten, verantwoordelijkheden of emotionele of cognitieve stimuli op te nemen.   Emotionele uitputting komt niet van het ene moment op het andere. Het is een proces dat…

ÉPUISEMENT ÉMOTIONNEL, LA CONSÉQUENCE D’EXIGER D’ÊTRE FORT

L’épuisement émotionnel est un état atteint par une surcharge d’effort. Dans ce cas, nous ne parlons pas seulement d’excès de travail, mais nous assumons aussi la responsabilité d’assumer des conflits, des responsabilités ou des stimuli émotionnels ou cognitifs.   L’épuisement émotionnel ne vient pas d’un moment à l’autre. C’est un processus qui incube lentement, jusqu’à ce qu’il…

EMOTIONAL EXHAUSTION, THE CONSEQUENCE OF DEMANDING TO BE STRONG

Emotional exhaustion is a state that is reached by overload of effort. In this case, we are not only talking about work excesses, but also carrying the responsibility of assuming conflicts, responsibilities or emotional or cognitive stimuli.   Emotional exhaustion does not come from one moment to another. It is a process that slowly incubates, until there…

Hoe vochtigheid patiënten met fibromyalgie beïnvloedt

Fibromyalgie is vooral bekend vanwege de pijn, vermoeidheid en ongemakken die het veroorzaakt, en verschillende factoren kunnen het risico op pijn verhogen of vergroten. Veel patiënten hebben gemeld dat ze meer pijn ervaren als ze worden blootgesteld aan verschillende soorten weer. Bijvoorbeeld, buiten op een zonnige dag zijn, of als het regent, of als de dag…

Comment l’humidité affecte les patients atteints de fibromyalgie

La fibromyalgie est principalement connue pour la douleur, la fatigue et l’inconfort qu’elle cause à une personne, et plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de l’avoir ou augmenter la douleur. De nombreux patients ont déclaré avoir été exposés à différents types de conditions météorologiques, ce qui les a fait ressentir plus de douleur. Par exemple, être…

How humidity affects patients with fibromyalgia

Fibromyalgia is primarily known for the pain, fatigue and discomfort it causes a person, and several factors can increase the risk of having it or increase pain. Many patients have reported that being exposed to different types of weather makes them feel more pain. For example, being outside on a sunny day, or if it is…

Oefening, goede slaap en cognitieve gedragstherapie Beste praktijken voor het beheer van fibromyalgie, Studie suggereert

Niet-farmacologische benaderingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, voldoende slaap en regelmatige lichaamsbeweging, blijven het meest effectief voor het langdurig beheer van  fibromyalgie  (FM), volgens een recent overzichtsonderzoek. Het rapport ‘ Fibromyalgie in de eerstelijnszorg’ , gepubliceerd in het tijdschrift  Primary Care: Clinics in Office Practice,  biedt een overzicht van managementuitdagingen, actuele diagnosecriteria en de huidige behandelingsopties die beschikbaar zijn voor de primaire zorgaanbieder….