Fibromyalgi: Frekvent svårighet att stå på grund av autonomt nervsystemet dysfunktion

Olika studier har funnit svårigheter att stå (ortostatisk intolerans) och autonoma nervsystemet dysfunktion som förklarar denna svårighet hos personer med fibromyalgi.

Denna dysfunktion gäller baroreflexen som är en av de mekanismer som är ansvariga för att hålla blodtrycket konstant.

En ny studie, publicerad i tidskriften PLoS One, syftade till att bekräfta och beskriva fenomenet samt att verifiera om det är väsentligt relaterat till fibromyalgiens inverkan på livskvalitet och smärta. Ett flertal dysfunktioner i det autonoma nervsystemet (dysautonomi) har observerats hos personer med fibromyalgi (t.ex. 2015 och 2009), rapporterar den specialiserade bloggaren Cort Johnson. Vissa forskare tror att dessa attacker är inneboende för sjukdomen, att de ingår i de patologiska mekanismer som förklarar det.
Det autonoma nervsystemet är en del av det perifera nervsystemet (utanför hjärnan och ryggmärgen). Det är ansvarigt för kroppens automatiska funktioner som matsmältning, hjärtfrekvens, blodtryck, svettning …Det inkluderar sympatiska och parasympatiska nervsystemet som har motsatta och komplementära funktioner. Det sympatiska systemet svarar på stress genom att aktivera kroppen, det parasympatiska systemet inducerar ett avslappningsrespons. Dysfunktionerna observerade i fibromyalgi motsvarar en överdriven aktivering av sympatisystemet.

En av dem är den baroreflex som reglerar blodtrycket på kort sikt. Utan denna reflex skulle det inte vara möjligt att stå utan yrsel eller svimning. Receptorer, baroreceptorerna, som finns på nerverna i blodkärlen, detekterar förändringar i blodtrycket och överför nervimpulser som kontrollerar justeringar av kärlutvidgning och hjärtfrekvens.

Baroreflex är särskilt viktigt för anpassning till plötslig blodtryckssänkning när den flyttas från den bakre positionen till upprätt läge medan gravitationen drar blod till underkroppen.

Antonio Roberto Zamunér och Ester Silva från   federala universitetet i Sao Carlos(Brasilien) genomförde tillsammans med sina kollegor denna undersökning med 35 kvinnor med fibromyalgi med en medelålder av 48 (+ eller – 9 år).

Baroreflex utvärderades genom olika analyser från mätningar av hjärtaktivitet, blodtryck och liggande och stående andningsaktivitet.

Effekten av fibromyalgi på livskvaliteten bedömdes med Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ)   (test)  , vilket inkluderade förmågan att utföra dagliga uppgifter och smärtan bedömdes med en visuell skala.

The study concludes that participants with the lowest baroreflex activity while standing were those with fibromyalgia who decreased the quality of life the most and reported the most pain.

Difficulty in the standing position would contribute, or at least be related, to the severity of fibromyalgia as measured by the ability to function in everyday (FIQ) and pain.

Note that this link can be explained in itself, but it can also be reinforced by the fact that the deficit of baroreflex could be a manifestation of more generalized dysfunctions of the autonomic nervous system also affecting other systems.

Orthostatic intolerance (inability to stand for more than a short time) is one of the diagnostic criteria for chronic fatigue syndrome proposed by the American Institute of Medicine  (IOM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *